102 Selvgående matematikkoppgaver

Allm
Workshop

Astrid Bondø

Har du opplevd at elevene ikke vil ha pause? At de sitter fordypet og konsentrert med en matematikkoppgave som de ikke vil gi slipp på? Hva er det med disse matematikk oppgavene som er slik at de skaper engasjement og vekker nysgjerrigheten hos elevene? Oppgaver som er så spennende og motiverende at elevene arbeider og regner, mer eller mindre av seg selv, fordi de bare MÅ undersøke og finne svar på nye spørsmål?

Astrid Bondø er ansatt ved Nasjonalt Senter for Matematikk i opplæringen. Jeg er med på å utvikle Nasjonale prøver i grunnleggende ferdigheter i regning og deltar i ulike prosjekt i forbindelse med etterutdanning av lærere.

Klicka här för full dokumentation

Hem
Hem