616 Talföljder på ett laborativt sätt

Gr/Gy
Workshop

Pesach Laksman

Möten med olika mönster utvecklar vår matematiska förmåga. Men om ett mönster dessutom är inkörsport till andra områden inom matematiken är nyttan betydligt större. Ur taktila och kinestetiska aktiviteter kommer olika talföljder att uppenbara sig. En av talföljderna ger en konkret bild av a upphöjt till 0 samt a upphöjt till -k där k tillhör mängden naturliga tal. En annan leder in på temat faktoruppdelning. Ett talteoretiskt problem med vardagsanknytning leder till ytterligare en talföljd som döljer ett dubbelbottnat mönster.

Pesach Laksman, universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap med inriktning mot matematik vid Malmö högskola.

Klicka här för full dokumentation

Hem