525 Problemlösning i matematikundervisningen

Gs/Gy
Föreläsning

Lars Burman

Användningen av problemuppgifter i undervisningen behandlas från olika utgångspunkter. Föredraget ger först glimtar från en internationell konferens med samma tema som rubriken. Konferensen hölls i Lüneburg och hade deltagare från bl. a. Tyskland, Ungern och Finland.

Problemlösningens roll i finlandssvensk lärarutbildning presenteras, detta gäller utbildningen av ämneslärare för åk 7-9 och gymnasiet. Vidare presenteras problemlösningens roll inom den nordiska KappAbel-tävlingen. Denna tävling bygger på problemlösning och projektarbete i matematik.

En klassificering av olika typer av problemuppgifter och deras olika funktion i undervisningssituationer presenteras. Efter detta behandlas några exempeluppgifter och uppgifternas potential inom matematikundervisningen bedöms.

Lars Burman är lektor i matematikens och datateknikens didaktik inom lärarutbildningen
vid Åbo Akademi i Vasa, Finland. Han arbetar med utbildning av ämnes- och klasslärare, medverkar i läromedels-projekt och forskar inom utvärdering av elever i årskurserna 7-9 och gymnasiet.

Klicka här för full dokumentation

Hem