504 Datorspel + diskussion. Kanske en vinnande kombination i matematikundervisningen.

Allm
Föreläsning

Gunnar Johnsson

Bra datorspelsliknande undervisningsprogram är inte så vanliga. De är ofta för övertydligt pedagogiska, för lätta eller för jobbiga att sätta sig in i. Men ta Primtalskanonerna.

Ett 2-3 siffrigt tal dalar nedåt på skärmen på tetrisvis. Talet 42 skjuts ner med 2-, 3- och 7-kanonen. 91 (svårare) skjuts ner med 7- och 13-kanonen. Efter ett tag går det fortare. Skjuter du fel förlorar du ett av dina 7 liv. Om du till slut har samlat tillräckligt många tal och släpps igenom är du troligen lite utmattad, men full av upplevelser som du gärna vill dela med dig. Kanske också villig att ta till dig andras erfarenheter. Tips om delbarhet
med 3 eller 11 tas emot som en skänk från ovan. Precis där skulle en entusiastisk lärare kunna göra en fantastisk insats genom att på rätt sätt liva upp diskussionen, komma med tips och kanske rent av kunna föra vidare med motiveringar till tipsen som i sin tur för vidare till nya tips osv. En sådan lärare vore det bästa. Det näst bästa är en välskriven kommentar, på nätet eller i pappersform, insatt vid precis rätt tidpunkt.

På samma sätt kan även andra, ganska enkla spelliknande utmaningar förhöja upplevelsen och öka mottagligheten för matematikliknande information. Flervalsövningar som kombineras med insamlandet av eftertraktade virtuella objekt (i mitt fall ofta en sorts blå piller) har visat sig tillräckligt provocerande för att väcka tävlingsinstinkten och därmed öka den nedlagda energin. Här läggs matematiska tips och fakta in, inte i förväg, utan som belöningar efter avklarad session. Mottagligheten är ju störst då. Är detta ett vinnande mönster? Ja kanske. Det är det mest lovande pedagogiska hugskottet jag tyckt mig finna hittills under mina försök att använda informationsteknik.

Jag är en lärare på en teknisk högskola som undervisat i 40 år och försökt utnyttja det nya mediet i 10 år. Mina erfarenheter gäller främst studenter på inledande högskolenivå, men även yngre personer.

Klicka här för full dokumentation

Hem