512 Mattetåget – ett lustfyllt arbetssätt i matematik

(finns även som 1028)

Gt
Workshop

Cecilia Palm

Eleverna ska förstå matte och tycka att det är roligt. De ska kunna använda sina kunskaper i vardagslivet och lära sig att ta ansvar för sitt eget lärande. Pedagogen ska kunna möta varje individ där den befinner sig och tillsammans med eleven arbeta vidare utifrån hans/hennes behov och intressen.

Dessa tankar ligger till grund för Mattetåget. Ett arbetssätt som bygger på en individuell utvecklingslinje med tydliga mål i matematik. Till varje mål finns praktiska och teoretiska arbetsuppgifter knutna. Eleverna arbetar mycket praktiskt och har ett stort inflytande på sin undervisning.

I tre år har jag arbetat med Mattetåget på min skola och jag har fått mycket positivt tillbaka från elever och pedagoger. Jag skulle gärna vilja inspirera fler pedagoger till att arbeta på ett lustfyllt sätt med matematik.

Cecilia Palm är grundskollärare 1-7 med inriktning MaNO. Arbetar som mattelärare för barn mellan 6 och 12 år i en matteverkstad på Håslövs byaskola i Vellinge. Deltog på
matematikbiennalen 2006 med en idéutställning samt som föreläsare på biennetten 2007.

Klicka här för full dokumentation

Hem