318 Prata matematik – vägen till förståelse

Gs
Föreläsning

Bengt Drath

Vid en traditionell ”genomgång” av läraren är i regel bara läraren aktiv, men tyvärr de flesta elever passiva. Knappast en bra start för lärandet, förutom för läraren i så fall! Att sätta ord på sina tankar är bra, men det var ju eleverna som skulle få göra detta och dessutom få upptäcka matematik utan att läraren eller lärobokens genomgångssidor avslöjar allt. Jag har försökt utveckla en metod, där eleverna får tänka och vara aktiva först. Vid redovisningen av dessa tankar krävs däremot en medveten och aktiv lärare. Jag kallar detta upplägg för ”mattesamtal”.

Bengt Drath arbetar halvtid som högstadielärare på Stöpenskolan i Skövde kommun och halvtid som fortbildare och lärarutbildare på Högskolan i Skövde.

Klicka här för full dokumentation

Hem