312 Räkning... Hur kan jag bedöma den kunskap som mina elever visar?

Gt, Skolledare
Föreläsning

Mona ter Vehn
Lisa Björklund Boistrup

Under passet kommer vi att ta upp angelägna aspekter när det gäller syn på lärande och bedömning av kunskap. Vi har ett särskilt fokus på förståelse av räknesätten, grundlägg-ande huvudräkning och skriftliga räknemetoder. Vi kommer att diskutera olika sätt att se på räkning och också ge exempel på bedömningsmetoder och elevarbeten inom området.
Bedömning sker med olika kommunikationsformer och i olika situationer, vilket vi beskriver närmare under passet. Vad som bör bedömas kommer att diskuteras, bland annat i relation till olika syn på kunskap.

Lisa Björklund Boistrup och Mona ter Vehn är båda lärarutbildare i matematikämnets didaktik på Lärarhögskolan i Stockholm. Båda har mångårig lärarerfarenhet från grundskolans matematikundervisning. Mona har främst arbetat i skolår 1-3 och Lisa i skolår 4-6. Mona är dessutom engagerad i utbildningen i handledning inom VFU. Lisa är doktorand i didaktik och har arbetat med bedömningsfrågor inom PRIM-gruppens verksamhet under flera år.

Klicka här för full dokumentation

Hem