515 Om lärobokens roll i matematikundervisningen

Gr, Skolledare
Föreläsning

Monica Johansson

Läroboken är ett verktyg som strukturerar arbetet i klassrummet - men har boken tagit makten över undervisningen? Är det läroboken som styr och håller den kursen? Den här föreläsningen handlar om läroböcker i matematik och hur de används i undervisningen. Som vilket annat verktyg som helst erbjuder den möjligheter, framför allt genom att den underlättar lärarens dagliga arbete, men den har också sina begränsningar.

Monica Johansson är fil. dr. i matematik och lärande och arbetar som matematikutvecklare i Luleå kommun i kombination med en tjänst som gästlärare vid Luleå tekniska universitet.

Klicka här för full dokumentation

Hem