719 Om det inte är dyskalkyli – vad är det då?

Gr/Gy
Föreläsning

Gunnar Sjöberg

En av de pedagogiska frågor som fått störst utrymme under de senaste årens skoldebatt är den om orsaken till det stora antalet elever som varje år lämnar grundskolan utan fullständiga betyg i matematik. Detta diskuteras utifrån en sexårig avhandlingsstudie av 200 elever där ungdomarnas egna berättelser fått stå i centrum. Elevers arbetsinsats, strukturella problem i skolan, dyskalkylibegreppet och lärarens roll är några av de aspekter som granskats i projektet.

Med rätt åtgärder från skolans sida och med en rimlig arbetsinsats från eleven förefaller dock möjligheterna att lämna grundskolan med godkänt matematikbetyg vara betydligt bättre än vad som oftast framhålls i den allmänna skoldebatten. Just dessa åtgärder samt elevernas egen analys av vad som hjälpt dem att vända den negativa trenden i ämnet presenteras också under föreläsningen.

Klicka här för full dokumentation

Hem