618 Hur kommer det sig att fyra delat med ett blir fyra...?

Gs
Föreläsning

Stina Hallén

...om man delar fyra en gång borde det väl bli två?” Meningen är ett citat från en elev i årskurs åtta. Frågan blev upprinnelsen till att jag började fundera mer över vilka kunskaper
om divisionsbegreppet elever har när de kommer till högstadiet. Förr skilde man i matematikundervisningen på innehållsdivision och delningsdivision, de betraktades som två räknesätt. De två divisionsräknesätten slogs sedan ihop till ett. I en undersökning har jag låtit elever skriva räknehändelser till divisionsuttryck, för att ta reda på hur de tänker kring division. I min föreläsning kommer jag att diskutera olika sätt att undervisa kring divisionsbegreppet.

Jag jobbar sedan åtta år som lärare i matematik och fysik på en 7-9-skola i Danderyds kommun.

Klicka här för full dokumentation

Hem