605 Människor och matematik

Allm
Seminarium

Karin Wallby
Ola Helenius

I Människor och matematik – läsebok för nyfikna skriver olika matematiker på ett
populärvetenskapligt sätt om ämnen inom matematiken som intresserar dem. Det handlar om allt från matematikämnets historiska framväxt till areabegreppet, knutar, oändligheten och modeller för smittspridning. Några av författarna och redaktörerna diskuterar innehållet i denna bok. Varför har författarna valt de ämnen de valt? Varför finns det så få bra populärvetenskapliga texter om matematik? Har den här sortens texter någon roll att spela för elever, studenter och lärare?

Ola Helenius och Karin Wallby jobbar på NCM, Nationellt centrum för matematik-utbildning, och är två av redaktörerna för boken.

Klicka här för full dokumentation

Hem