327 Spelutveckling, framtidens metod för matematikundervisning?

Gy, Skolledare
Föreläsning

Marie Rudenstam
Sofia Bäckström

Ett spel är en värld som utspelar sig i ett koordinatsystem där spelobjektens handlingar och rörelser modelleras med matematik och logik. Vid konstruktion av spelvärldar blir det därför väldigt tydligt hur matematik kan användas för att beskriva verkligheten. Vakter som patrullerar raka sträckor modelleras med rätalinjer (uttryck av första graden) och kulor som flyger beskrivs med anrdragradskurvor osv. De flesta delmoment i gymnasiematematiken och många av de förmågor som står uppradade i kursplanerna för matematikkurserna tränas kontinuerligt när eleverna utvecklar sina spel.

Vi anser att denna metod har väldigt stora möjligheter att intressera och motivera elever till matematikstudier. Vi demonstrerar gärna små spel som utvecklats av elever samt berättar hur moment från matte A och matte B kursen användes och bearbetades under utvecklingen av spelet.

Vi heter Marie Rudenstam och Sofia Bäckström och arbetar på Angeredsgymnasiet som matematiklärare. Vi arbetar med att utveckla undervisningsmetoder som appellerar till dagens ungdomar.

Klicka här för full dokumentation

Hem