122 Svårighet eller möjlighet? Att jobba i projektform och laborera med eleverna i matematikundervisningen.

Gs/Gy, Skolledare
Seminarium

Elin Jönsson

Behöver den traditionella undervisningen i matematik ersättas? Är katederundervisningen förlegad?

I detta seminarium diskuterar vi frågorna som kan dyka upp då man som pedagog vill bryta den traditionella undervisningen; Hur gör man? Vilka är riskerna med att släppa taget om läroboken? Lär de sig något? Hinner vi gå igenom allt i Matematik A kursen om vi låter dem jobba i projektform eller laborera på timmarna? Vad är eleverna egentligen intresserade av? Hur kan man göra som matematiklärare för att möta skolledarnas önskemål om samverkan mellan ämnena och infärgning på yrkesprogrammen?

Vilka konkreta problem uppstår? Blir det stökigt i klassrummet? Hur går det att jobba i projektform med omotiverade elever? Blir de någonsin klara? Vad gör man om de inte vill?

Under seminariet redogör jag för olika projektarbeten och laborationer som några av mina kollegor och jag gjort med våra elever. Deltagarna får också ta del av vilka resultaten blivit samt vilka svårigheter som uppstått.

Konkreta tips och idéer som kan passa olika elevgrupper på olika ambitionsnivåer.

Klicka här för full dokumentation

Hem