302 Matematiken i klassrummet med tanke på språk

Allm, Skolledare
Föreläsning

Eva-Stina Källgården
Inger Ridderlind
Anette Skytt

I Botkyrka kommun går matematiklärare och modersmålslärare tillsammans en kurs i matematikdidaktik (7,5hp) detta läsår. De är drygt 100 till antalet och indelade i fyra grupper.

Lärarhögskolan i Stockholm anordnar den tillsammans med kommunen, där matematik-
utvecklarna medverkar i innehåll, uppläggning och genomförande tillsammans med lärarutbildaren.

Kursens mål är bl.a. att läraren skall utveckla en problemorienterad och förståelseinriktad matematikundervisning och fördjupa kunskapen om hur flerspråkiga elevers lärande påverkas av språk och kommunikation i klassrummet.

Eva-Stina, Inger och Anette, berättar hur arbetet och arbetsfördelningen har varit fram till idag och vilka möjligheter och svårigheter de mött på vägen. Med videoklipp visas hur lärarna arbetar i kursen.

Klicka här för full dokumentation

Hem