714 Matematik och slöjd

Gr
Föreläsning

Lena Trygg
Anne-Gunn Svorkmo

Vad vi än gör i slöjden, oberoende av vilka tekniker och material som används eller hur undervisningen organiseras, finns matematik nästan alltid närvarande. Trots det är inte alla elever medvetna om den starka kopplingen och det är därför viktigt att göra matematiken i slöjden synlig.

För den elev som gör ett räkne- eller mätfel i arbetet med uppgifter i matematikläroboken blir konsekvenserna inte särskilt stora, på sin höjd blir det till att sudda ut, tänka en gång till och sen förhoppningsvis få det rätt. Motsvarande fel i slöjden kan få betydligt större konsekvenser. Tyget kanske klipps av på fel ställe eller brädan sågas i för korta bitar och materialet blir oanvändbart – åtminstone till det som det var avsett för.

Denna föreläsning tar upp flera aspekter av kopplingen matematik och slöjd:
– matematik som ett verktyg för slöjdarbetets beräkningar
– slöjdarbeten som konkretiserar matematiska idéer och begrepp
– pedagogiskt matematikmaterial som kan tillverkas på slöjdlektioner
– matematik som kan förklara skönhet, mönster och symmetrier i slöjdarbeten.

Aspekterna exemplifieras med hjälp av många föremål och foton. Arbetsbeskrivningar kommer att finnas tillgängliga på en webbsida.

Några exempel på vad som kommer att visas:
– stickade och sydda möbiusband
– fröskehopp i trä (fröske = groda)
– trådbilder, både 2- och 3-dimensionella
– magiska kvadrater i både textil och trä
– spel som t ex Kvarn och Pluttebro
– en tänjbar tallinje

Anne-Gunn Svorkmo är slöjd-, keramik- och matematiklärare med 20 års erfarenhet från grundskolan. Hon arbetar både på NSMO, Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplæringen, Trondheim, och som lärare i grundskolan. Vid NSMO har hon bland annat ansvaret för Kängurutävlingen i Norge.

Lena Trygg är textil- och matematiklärare med 15 års erfarenhet från grundskolan. Hon arbetar nu på NCM, Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborg, bland annat med ansvar för matematikverkstäder.

Klicka här för full dokumentation

Hem