927 Integrering – tre konkreta exempel

Gs/Gy, Skolledare
Föreläsning

Carina Svedholm
Marianne Forss

Vårt arbete med att utveckla en målstyrd undervisning och examination har lett till en naturlig integrering av matematikkurserna på olika sätt. Vi visar konkreta exempel på hur vi har integrerat och ämnesintegrerat matematikkurs A och B samt arbetat med större ämnesövergripande teman. I exemplen berättar vi hur vi tydliggör mål och kriterier för eleverna.

Vi är gymnasielärare i ämnena matematik/datorkunskap och matematik/naturkunskap på olika nationella gymnasieprogram, både praktiska och teoretiska, i Jämtlands gymnasie-
förbund och fick Gudrun Malmers stipendium för vårt projekt ”Målstyrd, elevaktiv undervisning och examination” år 2005.

Vi avslutar med att berätta om utvärderingen av projektet.

Klicka här för full dokumentation

Hem