313 Newtons kalkyl – förändringens matematik

Gr
Föreläsning

Gerd Brandell

Innan Newton skapade sin storartade infinitesimalkalkyl användes matematiken för att beskriva en värld utan förändring, en statisk värld. När ”kalkylen” blev känd började man så småningom förstå att matematiska lagar kan generera förändring och rörelse. Från Newtons tid har hans kalkyl varit självklar inom fysiken. Men den används inte bara där. Numera är den lika omistlig inom många andra områden: teknik, biologi, ekonomi, samhällsvetenskaper - överallt där vi vill kunna beskriva förändring och rörelse. I föredraget förklarar jag på ett enkelt sätt grunderna för Newtons kalkyl och illustrerar med några exempel från olika områden hur den används idag.
För att förstå detta föredrag behöver du inte ha några särskilda kunskaper i matematik. Föredraget handlar om matematik som man möter i gymnasiets kurser och studerar mera på högskolan, men presentation förutsätter inte dessa kunskaper. Jag kommer inte att använda formler utan förklarar med ord och exemplifierar med tal. Föredraget vänder sig till lärare i förskolan och grundskolan.

Gerd Brandell är universitetslektor em vid Matematikcentrum, Lunds universitet. Hennes forskningsintressen är matematikdidaktik för högskolan och genusfrågor inom matematiken.

Till detta pass finns ingen dokumentation utöver abstract.

Hem