912 Arbeta kreativt med Excel i år 2-6

Gt
Föreläsning

Lisbeth Ringdahl

Här får du se hur man kan arbeta kreativt med Excel-programmet i matematikundervisningen i grundskolans tidigare år. Mitt material, som kommer att finnas åtkomligt via länk, innehåller bland annat elevundersökningar, tabeller och diagram, enkla formler och självrättande huvudräkningsövningar. Jag visar också hur man göra excelbladen tydligare och roligare med hjälp av t.ex. Rita-verktygsfältet.

Lisbeth Ringdahl är universitetsadjunkt och lärarutbildare vid Malmö högskola.

Klicka här för full dokumentation

Hem