508 How many seats – en lektion i lesson study

Allm, Skolledare
Workshop

Staffan Åkerlund

Som komplement till min föreläsning Lesson study – att lära av varandra, visas här ett konkret exempel på hur en lektion kan förändras med hjälp av lesson study. Utifrån DVD‑filmen How many seats? går vi tillsammans igenom två lektioner avsedda för 10‑åringar som introduktion till algebra. Filmen visar på ett tydligt sätt fördelen av att arbeta tillsammans, och vad man kan lära sig av att observera en lektion med sina kollegor.

Matematikinnehållet i lektionen är lättförståeligt och språket är amerikansk engelska vilket gör det lätt att förstå. Poängen med workshopen är att ge en förståelse för vad det kan innebära för en grupp lärare att arbeta tillsammans. Möjligheterna till reflektion och diskussion av det som händer i klassrummet är generellt få i Sverige, men med lesson study kan man få en kontinuerlig dialog där syftet handlar om att utveckla sin undervisning.

Staffan Åkerlund arbetar som utvecklingsstrateg i Skellefteå kommun. Han initierade arbetet med lesson study i Skellefteå när han arbetade som matematik- och no-lärare på Sörböleskolan. Lesson study tillsammans med learning study möts av ett växande intresse från skolor över hela landet.

Klicka här för full dokumentation

Hem