311 Att lyckas med problemlösning – huvudmålet i grundskolans matematik

Gt, Skolledare
Föreläsning

Ingrid Olsson

I många av de länder som ständigt ligger i topp på internationella undersökningar arbetar lärare mycket målmedvetet med att hjälpa eleverna att bli goda problemlösare. Tyvärr har arbetet med problemlösning hos oss sällan fått en tydlig struktur från förskola till åk 9. Ofta har eleverna fått möta uppgifter av olika slag. men sällan har ”den röda tråden” funnits och synliggjorts.
Att lösa problemuppgifter kräver förutom matematiska kunskaper även god läsförståelse,
strategier, logiskt och kreativt tänkande samt koncentration och uthållighet. Förslag ges på hur arbetat med problemlösning kan fungera från förskoleklass till år 5.

Ingrid Olsson började som folkskollärare och arbetar nu med lärarutbildning och kompetensutveckling.

Klicka här för full dokumentation

Hem