414 Från 2+3 till a+b ... en röd tråd genom grundskolan

Gr
Föreläsning

Lilian Ahlm
Tor Englund

Vi kommer i vår föreläsning att lyfta fram vikten av att elever får upptäcka mönster i talens värld och uppleva relationer mellan tal och relationer mellan tals helhet och delar.
Genom matematiska samtal och undersökande av talraden visar vi hur förståelse för matematiska begrepp och matematiska symboler kan etableras.

Utifrån denna nu vunna förståelse för aritmetiska uttryck går vi vidare för att erövra ett algebraiskt skrivsätt.
Lilian Ahlm och Tor Englund är båda lärarutbildare vid Lärarhögskolan i Stockholm. Tor är studierektor för matematikavdelningen och Lilian har utvecklat en inriktning där matematik och språk samspelar.

Klicka här för full dokumentation

Hem