924 Medelvärden med geometriska tolkningar samt en fullständig tredjegradsekvation

Gs/Gy
Föreläsning

Lasse Berglund

Denna föreläsning behandlar några av våra medelvärden. Sambanden mellan dessa medelvärden ger elever möjlighet att bekanta sig med enkel men stringent matematisk bevisföring samt en del problemlösning. Till dessa bevis kopplar vi ett antal geometriska tolkningar av våra resultat.

Dessutom gör vi en visualisering av en fullständig tredjegradsekvation och löser den med hjälp av några gamla klossar.

Lasse Berglund är matematiklärare på Komvux Kronborg och Malmö högskola

Klicka här för full dokumentation

Hem