204 Varför heter det elva och inte tio-ett?
Vad är det för bråkigt med bråk?

Allm
Föreläsning

Mikael Gehlin

Om matematiska ords historiska ursprung.

Föreläsare: Mikael Gehlin ämnesansvarig i matematik vid Åsö Vuxengymnasium.

Till detta pass finns ingen dokumentation utöver abstract.

Hem