324 Leonhard Euler 1707-1783: En levande 300-åring

Gs/Gy
Föreläsning

Thomas Weibull

Leonhard Euler är en av alla tiders mest produktiva matematiker med över 800 publi-
kationer. Han var banbrytande på de flesta områden och vi skördar fortfarande frukterna av hans arbete och stimuleras av hans entusiasm och orädda angrepp på de mest skiftande problem.

Vi följer honom från uppväxten i Schweiz till hans verksamhet vid akademierna i St. Petersburg och Berlin.

Framför allt tar vi upp några av hans matematiska insatser, som lösningen av ”Baselproblemet” – att summera heltalskvadraternas inverterade värden, Königsbergs broar, Eulers formel i geometri och i algebra, Eulers konstant – det är fortfarande inte bevisat att den är irrationell, Eulers linje samt latinska kvadrater (sudoku ...).

Thomas Weibull är universitetslektor i matematik vid den för Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet gemensamma institutionen och arbetar med lärarutbildning på alla nivåer. Har medverkat vid Matematikbiennalerna sedan 1990.

Klicka här för full dokumentation

Hem