126 Matematik i verkstaden

Gy
Föreläsning

Helena Gren
Ulf Ljunggren

- Jag ska jobba på Scania! Där kan alla svenska! - Jag skiter väl i vad geléråttan väger eller hur många delar den är uppdelad i! Jag köper väl en hel!

Att motivera elever på yrkesinriktade program är ingen lek! Vår lösning har varit att arbeta i teman. Eleverna arbetar i grupp och ställs inför en verklig uppgift. De ska tillverka något i verkstaden. För att kunna lösa uppgiften krävs att man har kunskap om såväl svetsning, svarvning och plåtbearbetning som matematik, svenska och engelska.
Vi visar uppgifter, filmer och produkter från olika teman. Vi berättar om hur matematik-undervisningen flyttat ut i verkstaden. Vad väger Odysseus skepp? Vad är materialåtgången
för gladiatorvagnen? Hur många % spill blir det vid tillverkning av temaskåpet? Vad blir timförtjänsten vid tillverkning av ljuskronor?

Klicka här för full dokumentation

Hem