617 Dynamisk geometri med Cabri Geometri II på högstadiet

Gs
Föreläsning

Jonas Hall

Dynamisk geometri är att studera och upptäcka geometri i en dynamisk miljö i en dator (eller vissa grafräknare) där man kan dra och flytta hörn, linjer och andra geometriska objekt. Cabri är en sådan miljö som lämpar sig väl för undervisningen i plangeometri i högstadiet. Cabri lämpar sig dels för rena demonstrationer men den stora nyttan är när eleverna själva får konstruera objekt och undersöka deras egenskaper i programmet. Problemlösning med s.k. dekonstruktionsuppgifter (black box-uppgifter) ger eleverna chans att testa sina kunskaper. Konkreta erfarenheter av undervisningen, planering, praktiskt genomförande, och resultat kommer att belysas. Dessutom kommer givetvis en hel del exempel i Cabri att visas. Deltagare kommer att kunna ta del av färdiga Cabri-figurer och annat material på nätet.

Jonas Hall är lärare och lokal skolutvecklare på Mörbyskolan i Danderyd, Sverige.

Klicka här för full dokumentation

Hem