626 Omväxlande matematikundervisning

Gy, Skolledare
Föreläsning

Daniel Gottfridsson

Jag visar exempel på olika arbetsformer från min egen matematikundervisning. En blandning av laborationer, demonstrationsexperiment, fotografier, videoklipp och kalkyl program.

Jag har upplevt att eleverna uppskattar att läraren anstränger sig för att göra deras undervisning varierad. Deras provresultat har inte revolutionerats, men jag har flera gånger hört elever diskutera det de gjort på lektionerna med sina kompisar. En annan positiv effekt är att många föräldrar känner till laborationer, experiment och videoklipp som vi använt på lektionerna. Det tyder på att många elever även diskuterar det de gjort under lektionerna hemma runt köksbordet.

Ett annat mål jag som jag ständigt kämpar med är att försöka koppla matematikundervisningen till elevernas vardag och visa på tillämpningar inom andra ämnesområden.

Jag hoppas att alla som besöker föredraget ska få några nya idéer med sig hem. Omväxling är ingen snabb lösning för att lära eleverna matematik. Men det är en rolig väg både för läraren och eleverna.

Jag är 33 år och lärare i Matematik och fysik på Platengymnasiet i Motala. Jag utbildade mig i Göteborg och arbetade i nästan 10 år på Burgården och Polhems gymnasiet innan jag flyttade hem i somras. Vid sidan av min undervisning har jag skrivit läroböcker och lärarmaterial i fysik.

Klicka här för full dokumentation

Hem