803 Talens betydelse i folktro, religion och magi

Allm, Skolledare
Föreläsning

Karl-Bertil Hake

Vem har sagt att tal är tråkiga? Tvärtom – talen, inte minst de tolv första, har i alla tider varit fyllda med mystik och magi. De har i många sammanhang fått symbolisera olika aspekter av livet, i både tro och i vetenskap.

Tal är enligt pythagoréernas (500-talet f Kr) uppfattning nyckeln till de harmoniska lagar som styr kosmos och därmed symboler för en gudomlig världsordning. Även i många andra traditioner, t.ex. den babyloniska och hinduiska, är talen en grundläggande princip som bildar utgångspunkten för hela den objektiva världen. Talen är inte bara kvantitativa utan har också symboliska egenskaper, som inom den medeltida kristna teologin. För Platon var talen universums harmoni; för Aristoteles var talen ”ursprunget och substansen i alla ting och deras sinnestillstånd”

De första kulturfolken skrev in tal i lerkärlens och vävarnas mönster, i skårade benbitar, trästavar eller stenmonument. Senare integrerades talmystiken i medeltidens Qvadrivium – aritmetiken, geometrin, musiken och astronomin – de fyra fria konstarter som är nödvändiga för att verkligen förstå talens innebörder.

Mycken vetenskap har sitt ursprung i magi och forna tiders magiker var oftast skolade i talens symbolik.

Några nedslag:
Ett:    Den ursprungliga enheten, begynnelsen; Skaparen, Den Store Anden
    – det finns otaliga namn för enheten.
Två:    Dualism, motpol, konflikt, tvetydighet
Tre:    Syntes, mångfald, det himmelska talet som även står för själen.
    Triaden, treenigheten.
Fyra:    Det första stabila talet; Rummet, materien.
Fem:    Det mänskliga mikrokosmos; Pentagrammet; Quinta Essensis
Sex:    Det perfekta talet; Salomos sigill
Sju:    Universums, makrokosmos tal,
Åtta:    Den åttafaldiga vägen, mandalan
Nio:    Den tredubbla triaden, himlens och änglarnas tal
Tio:    Tetraktys, fulländning
Elva:    Olycksbringande, synd
Tolv:    Det första rika talet; Kosmisk ordning

Föreläsningen ger några inblickar i denna uråldriga men närvarande föreställningsvärld, på samma gång välkänd och obekant men sällsynt fascinerande!

Karl-Bertil Hake; Lärarutbildningen, Malmö Högskola; läromedelsförfattare

Klicka här för full dokumentation

Hem