1022 Begreppskartor – ett verktyg i matematikdidaktisk forskning

Gs/Gy
Föreläsning

Örjan Hansson

Begreppskartor har i mer än 30 år använts som ett forskningsverktyg i naturvetenskapens didaktik. Användningen av begreppskartor har varit mer begränsad i
matematikdidaktik. Vi studerar hur begreppskartor används i matematikdidaktisk forskning med tyngdpunkt på funktionsbegreppet. En något oortodox användning av begreppskartor presenteras även under föreläsningen. Föreläsningen har inslag av workshop.

Örjan Hansson är universitetslektor i matematik med inriktning mot matematikdidaktik vid Högskolan Kristianstad. Hans forskning omfattar i huvudsak begreppsuppfattning och lärarstudenters syn på funktionsbegreppet.

Klicka här för full dokumentation

Hem