305 Det möjliga och det omöjliga – glimtar från ekvationslösningens historia

Allm
Föreläsning

Thomas Martinsson
Maria Fahlgren

Sökandet efter metoder att lösa ekvationer är en historia fylld av spännande upptäckter, dramatiska upphovsrättsstrider och fängslande livsöden.

För flera tusen år sedan kunde babylonierna bestämma längden av diagonalen till en kvadrat med sex korrekta decimaler dvs. lösa andragradsekvationen x*x=2. För tolvhundra år sedan kunde matematiker i Bagdad lösa allmänna andragradsekvationer. För femhundra år sedan utvecklade några italienska matematiker metoder för att lösa alla typer av tredjegradsekvationer och även fjärdegradsekvationer. De använde olika formler med rotutdragningar. Mycket möda ägnades sedan åt att hitta en liknande metod för femtegradsekvationen, men detta lyckades inte. För tvåhundra år sedan visade norrmannen N H Abel och fransmannen E Galois att det faktisk inte finns någon sådan metod.

Detta område är mest intressant för gymnasiet men föreläsningen vänder sig till alla som är intresserade av matematikhistoria.

Thomas Martinsson, universitetslektor, Karlstads universitet, Karlstad, SVERIGE
Maria Fahlgren, universitetsadjunkt, Karlstads universitet, Karlstad, SVERIGE

Klicka här för full dokumentation

Hem