712 MiMa – Min egen Matematik. Om hur elever blir medvetna om sitt lärande och sina kunskaper i matematik.

Gr, Skolledare
Föreläsning

Inger Ridderlind
Inga Roos
Pontus Larsson

MiMa, Min egen matematik, är ett projekt där lärare i Nacka och Botkyrka samarbetar med PRIM-gruppen. Syftet är att eleverna ska bli mer medvetna om sitt lärande och sitt kunnande samt öka intresset för matematik. För att få eleverna att reflektera över sitt lärande prövar vi olika metoder och tillvägagångssätt. Några av de metoder vi använt i grundskolans senare år är elevbok, olika utvärderingar med reflekterande frågor, dagbok och självbedömning av prov.

Elevbok är elevernas redskap och de skriver tankar, ord, begrepp och regler som ska vara en hjälp och struktur för lärandet. Elevboken följer eleven och är en hjälp för dem att synliggöra matematikinnehållet men också att gå tillbaka till och reflektera.

Eleverna bedömer också själva sina prov. Detta för att de bl.a. ska fördjupa sig i sina egna lösningar och kanske upptäcka vad de kan och var de brister. Vi arbetar också med andra modeller före, under och efter prov för att öka medvetenheten. Vi har sedan projektet startade förändrat vårt förhållningssätt gentemot eleverna. Under föreläsningen kommer vi att presentera hur projektet startade, de olika metoder vi använt och vår förändrade syn.

Inger Ridderlind är matematiklärare skolår 6-9 på Brunnaskolan samt matematikutvecklare i Botkyrka kommun.

Pontus Larsson och Inga Roos är matematiklärare skolår 6-9 på Falkbergsskolan i Botkyrka.

Klicka här för full dokumentation

Hem