507 Vad kan lärare ha för nytta av matematikdidaktisk forskning?

Allm, Skolledare
Föreläsning

Astrid Pettersson

Forskningen i matematikdidaktik förenar forskning i matematik och didaktik, där tyngd-punkten kan skifta från att vara mer matematiktung till att vara mer didaktiktung. I den svenska matematikdidaktiska forskningen finns exempel från hela skalan. Det har i Sverige producerats ett åttiotal doktorsavhandlingar sedan den första kom ut 1919.
Ur ett lärarperspktiv kan det vara av intresse med matematikdidaktisk forskning ur framförallt två perspektiv, dels innehållet i forskningen och resultatet av den dels hur forskningen har bedrivits.

Föreläsningen kommer att kretsa kring följande:
- Vad är forskning?
- Vad är matematikdidaktik?
- Exempel på nyttan av didaktisk forskning.

Astrid Pettersson, professor i pedagogik med inriktning mot utvärdering och matematik-ämnets didaktik, har sitt forskningsområde framförallt inom bedömningsområdet och elevers kunskapsutveckling över tid.

Klicka här för full dokumentation

Hem