808 Matematikutvecklare – en presentation

Allm, Skolledare
Föreläsning

Elisabeth Rystedt

Vilken är bakgrunden till satsningen på Matematikutvecklare? Vilken roll kan de ha i kommunen? Vilket stöd får de i form av t ex konferenser, webb och litteratur? Vilka kommuner har idag matematikutvecklare? Ja, det är några av de frågor som besvaras under passet.

NCM ansvarar för satsningen på matematikutvecklare på uppdrag av Myndigheten för skolutveckling.

Elisabeth Rystedt arbetar på NCM och är projektledare för Matematikutvecklare.

Klicka här för full dokumentation

Hem