121 Förståelse(brist) – en huvud(or)sak

Gs, Skolledare
Föreläsning

Bo Sjöström

Varför bör nationella prov innehålla uppgifter som kan avslöja elevers förståelse? Flera uppgifter för skolår 9 gör detta. De ger oss idéer om hur vi i klassrummet kan tydliggöra elevers föreställningar. Dessa kan utmanas så att eleven i god tid före prov blir medveten om vad som kan leda till hållbar begreppsutveckling. Under flera år har jag följt ”vanliga” klasser, sett att det tar tid att förändra elevers syn på matematik och lärande, och att sådant förändringsarbete bör läggas upp strategiskt och medvetet. Flera exempel ges på aktiviteter och frågeställningar som kan bidra till att eleven utvecklar och blir medveten om sitt kunnande och lärande.

Bo Sjöström arbetar med matematik och lärande vid Malmö högskola.

Klicka här för full dokumentation
 

Hem