726 Matematik på gymnasiets yrkesinriktade program – en spännande utmaning

Gy, Skolledare
Föreläsning

Leif Maerker

Är det möjligt för oss lärare att utveckla matematikundervisningen på de yrkesförberedande programmen och
• ta ett helhetsperspektiv på de delar som bildar elevens utbildning (praktik, kärnämnes- och matematikundervisning)
• lägga upp en kursöverskridande undervisning i samverkan med en strukturerad progression som utgår från den nivå där eleven är och som ur ett didaktiskt perspektiv stödja eleven att skaffa nödvändiga kunskaper
• ge eleverna redskap som de känner trygghet med, som kan stödja dem att t.ex. förstå olika samband och vara ett verktyg för att vidga sina kunskaper i ett livslångt lärande?

Jag kommer att diskutera dessa och andra frågeställningar utifrån några konkreta exempel.

Jag kommer även att ta upp vad forskarna säger om förhållande mellan skolmatematik och yrkets behov av matematik och jag kommer att diskutera möjligheter och hinder med att arbeta med matematik tillsammans med andra lärarkategorier?

Finns det alternativa sätt att tänka matematik än de traditionella som fungera bättre i en miljö som inte i fösta hand har fokus på vidare studier i ämnet? Jag kommer att ge några exempel. Är det dags att byta ut π mot något bättre?

Vi lärare gör ett bra jobb utifrån de förutsättningar vi fått. Vilka krav skall vi ställa för att lyckas ännu bättre? Vilka är de nödvändiga verktygen för att vi lärare skall lyckas med vårt uppdrag?

Leif Maerker är lärare på Bräckegymnasiet i Göteborg och har en bakgrund som lärare på skolan alla stadier, rektor och lärarutbildare. Han är Gudrun Malmer-stipendiat och
har varit projektledare för KAM-projektet (Karaktärsämnets matematik, ett 5-årigt forskningsbaserat utvecklingsprojekt). Han har varit läromedelsförfattare, expert på Skolverket och är debattör och kompetensutvecklare som spridit sina tankar såväl nationellt som internationellt. Han är även med som representant för gymnasiets yrkesförberedande program i IKUM.

Klicka här för full dokumentation

Hem