1016 Att lära in matematik ute

Gt
Workshop

Robert Lättman
Mats Wejdmark

Vi vill visa hur man kan använda sig av utomhuspedagogik för att skapa lust och engagemang hos eleverna, hur man ute i naturen eller på skolgården kan träna grundläggande begrepp och göra uppskattningar, hur man kan samarbeta och kommunicera matematik och hur man ger fler elever chansen att hitta sitt sätt att lära på. Detta är ett sätt att låta eleverna få komma ut och röra på sig samtidigt som man arbetar med läroplanens mål.

Deltagarna får praktiskt pröva på olika övningar utomhus, så klä er för det.
Robert Lättman och Mats Wejdmark arbetar på Nynäshamns Naturskola.

Till detta pass finns ingen dokumentation utöver abstract.

Hem