1009 Gladmatte i förskolan

Fö, Skolledare
Föreläsning

Eva Wedlund
Marlene Allsten

Matematik i en grupp med 18 ett- och tvååringar eller 18 fyra- och femåringar; hur går det till och hur kan det se ut? Erfarenheter och praktiska tips. Denna föreläsning har vi givit till alla förskolor i Viksjö, Järfälla kommun, som skall påbörja sitt arbete med matematik i förskolan.

Marlene Allsten, förskollärare och särskilt ansvarig för förskolans kompetensutveckling inom projektet Höja Nivån i Matematik, Järfälla. Arbetar på Mjölnarens förskola i Jakobsberg.

Eva Wedlund, förskollärare och projektledare för projektet Höja Nivån i Matematik, Järfälla. Projektet omfattar ca 3500 barn/elever i åldrarna 1-16 år och alla pedagoger med matematik i sitt uppdrag. Arbetar på Fastebol förskola i Viksjö.

Klicka här för full dokumentation

Hem