109 Mattemagi – Småbarnens skattkammare


Föreläsning

Maria Elkan
Katja Paganus

Vi började syssla med mattemagi för fyra år sedan, då en blyg 5-årig pojke i vår grupp gav oss nyckeln till sin hemliga skattkammare. Vanliga dagar blev fulla av aha-upplevelser, jämförelser, funderingar och uppfinningar. Väggarna och hyllorna fylldes av dokumentation och inspirerande material. Sedan våra snillen började skolan tog vi hand om en ny grupp ettåringar. Vi bestämde oss att även de skulle få ta del av mattemagin. I år fyller de fyra och experimenterar, utforskar, skapar, bygger, men först och främst vågar de prova sig fram i mattemagiska världen. Rytmer, rimlekar, räkneramsor smyger sig in i vardagen och bäddar för mer avancerade matteupptäckter. Diagram, kalendrar och mycket mer väntar bakom hörnan på sin tur. Än så länge bygger vi fortfarande den mattemagiska miljön och vi uppmuntrar barnen i deras försök att lösa mattemagiska problem själva. Vi observerar noga och dokumenterar deras aktiviteter, val och funderingar. Nu tycker vi att tiden är inne att bjuda er på den spännande mattemagi-resan mellan blöjor och böcker.

Hjärtligt välkomna!

Om Maria
Maria jobbar sedan många år tillbaka som förskollärare i Stockholms stad. Schackspelare, uppfinnare, barnens vän. Iakttar tillsammans med Katja sedan 2004 barnens tankesätt, nyfikenhet och glädje. Ser till att inte släcka ljuset i barnens ögon. Dagligen på nya upptäcktsfärder i mattemagi.

Om Katja
Utbildad socionom och förskollärare. Intresset för matematik väcktes i högskolan då en fantastisk professor från Egypten öppnade hennes ögon och ledde henne in i matematikens underbara värld. Har inspirerat barn att upptäcka mattemagikens skattkammare tillsammans med Maria sedan 2004.

Klicka här för full dokumentation

Hem