405 Matemateket – en väg till lyckade matematikstudier

Allm, Skolledare
Seminarium

Hans Melén
Mikael Gehlin
Niklas Bremler
Jonna Nyman

Vid Åsö vuxengymnasium i Stockholm finns sedan några år Matemateket.
Det är en samlad satsning för att på många nivåer och i många former möta vuxenstuderandes behov av stöd och inspiration. Där erbjuds aktiviteter som på olika sätt utgör stöd för lärandet, bl.a. problemlösningshjälp, laborativa övningar, olika former av introduktionskurser och hjälp att hantera räknare. Där finns också material som studerande kan använda på egen hand, exempelvis datorer, diagnostiska test, litteratur och övningar.

I detta seminarium diskuterar vi Matematekets fördelar och utvecklingsmöjligheter.
Vi tar även upp problem vi stött på och möjliga lösningar.

Hans Melén är biträdande rektor vid Åsö vuxengymnasium.
Niklas Bremler är lektor i matematikdidaktik. Mikael Gehlin och Jonna Nyman är ämnesansvariga.

Klicka här för full dokumentation

Hem