308 Eureka – konstarternas väg till matematiken och tvärtom

Fö/Gt, Skolledare
Föreläsning

Gunnel Berlin
Annika Harrysson

Inom projekt Eureka, som pågått i Kungshamn sedan 2002, använder vi de konstnärliga uttrycken för att öka och fördjupa den matematiska förståelsen. Genom arbetet med rytm, rörelse och bild tränar vi bl.a. geometri, symmetri och känslan för mönster. Först övar vi in de grundläggande begreppen. När eleverna sedan utifrån sina kunskaper hittar egna, kreativa uttryck återverkar det positivt på problemlösningsförmågan.

Gunnel Berlin är konstnär, RGRM-ledare och initiativtagare till projekt Eureka. Hon har också skrivit boken Eureka - konstens väg till matematiken och tvärtom.

Annika Harrysson är lågstadielärare vid Kungshamns skola och RGRM-ledare

Projekt Eurekas grundtes är att konst i alla former kan vara en bro mellan konkret och abstrakt tänkande. En pilotstudie ang metodens inverkan på elevers koncentration, uthållighet och motivation har inletts i samverkan med forskare från Sahlgrenska akademin, Högskolan för Kommunikation och lärande i Jönköping samt Fyrbodalinstitutet. Projektet har bl.a. vunnit pris för bästa skolutvecklingsprojekt på Skolforum 2006.

RGRM står för Ronnie Gardiners rytm metod

Klicka här för full dokumentation

Hem