611 Matematikbegåvningar i grundskolan

Gr, Skolledare
Föreläsning

Arne Engström

Redan 1994 antog Europarådet en rekommendation till sina medlemsländer i vilken man slår fast att barn med särskild begåvning också är i behov av särskilt stöd. Forskning om matematikbegåvningar i grundskolan pekar på vikten av att tidigt stimulera dessa elever och ge dem möjlighet att utveckla sin särskilda förmåga. Intresset för att utveckla olika typer av verksamhet för begåvningar ökar bland både lärare och föräldrar.
I föreläsningen presenteras aktuell forskning om matematikbegåvningar i grundskolans tidigare år. Vad vet vi idag om dessa elever? Vad karaktäriserar matematikbegåvningar? Finns olika begåvningstyper? Vilken form av stöd rekommenderas? Hur kan man utveckla en verksamhet som stimulerar deras inneboende potential? Dessa är några av de frågor som föreläsningen avser att besvara.

Arne Engström är universitetslektor i pedagogik med inriktning mot matematikdidaktik vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet. Han har vid både Biennalen i Malmö 2006 och Biennetten i Stockholm 2007 föreläst om matematikbegåvningar i grundskolan. I denna föreläsning går han nu vidare och presenterar nytt material baserat på den senaste forskningen.

Klicka här för full dokumentation

Hem