917 Att lära in matematik ute

Gr, Skolledare
Föreläsning

Kajsa Molander

Vi vet att barn lär sig på olika sätt. Om man ibland flyttar ut undervisningen, ägnar sig åt praktisk matematik, leker mattelekar eller ägnar sig åt problemlösning i grupp kommer fler elever hitta sitt sätt att lära på. Fler elever kommer dessutom att tycka att matematik är roligt. Vi på naturskolorna har upplevt hur lätt det är att engagera elever för en uppgift ute och hur väl de kommer ihåg vad de gjorde många år efteråt. Detta är vårt bidrag för att göra matematiken begripligare och roligare för fler elever. Föreläsningen vill ge exempel på hur man kan arbeta med läroplanens mål samtidigt som eleverna får samarbeta, röra på sig och uppleva naturen.

Kajsa Molander är föreståndare för Upplandsstiftelsens Naturskola och en av författarna till boken Att lära in matematik ute.

Klicka här för full dokumentation

Hem