1018 Bråk och decimaltal – från konkretisering till abstraktion

Gr/Gy
Föreläsning

Wiggo Kilborn

Utvärderingar av elevers kunskaper om bråk och decimaltal visar på stora kunskapsbrister inom båda områdena. Eftersom bråkräkning är en viktig förkunskap till algebran, får detta konsekvenser för elevernas möjligheter att studera mera matematik. Följderna av det här framgår av internationella undersökningar såsom TIMSS, vilka visar att svenska elever lyckas mindre bra med algebra.

Ett skäl till de negativa resultaten visar sig vara att eleverna har en procedurell uppfattning om hur man opererar med bråk och decimaltal. Så behöver det inte vara. I själva verket är de flesta av räkneoperationerna lätta att konkretisera och förklara. Under föreläsningen beskrivs en didaktisk modell för hur en konkret förankrad undervisning kan läggas upp och genomföras.

Wiggo Kilborn, Universitetslektor. Har arbetat med lärarutbildning och utbildningsforskning vid Göteborgs universitet. e-mail: wiggok@compaqnet.se

Klicka här för full dokumentation

Hem