423 Laborativa uppgifter – Varför och hur?

Gs/Gy, Skolledare
Föreläsning

Krister Larsson

Det är på undervisningen det hänger!
Därför är det ditt ansvar att leda och organisera undervisningen så att dina elever arbetar med inlärning på ett attraktivt och kreativt sätt i kommunikation med kamrater och lärare allt i läroplanens anda.

Jag har under lång tid arbetat med laborativa uppgifter och aktiviteter.
Från början var mitt fokus på att konstruera uppgifter som kunde vara ett alternativ till läroboksuppgifter. Mitt syfte har egentligen varit att förändra arbetssättet från ett överdrivet enskilt räknande mot ett mera problembaserat lärande där lärarledda genomgångar, kommunikation i smågrupper, verbalisering och presentation av lösningsförslag och individuell dokumentation, är centrala pusselbitar.

Jag kommer på min föreläsning att berätta om egna erfarenheter av undervisning, om observerad undervisning samt ge exempel på hur laborativa uppgifter kan utgöra materiel för en mera förståelseinriktad och intresseväckande matematikundervisning.

Krister Larsson arbetar med lärarfortbildning och har undervisningserfarenhet från grundskola, gymnasium, komvux och lärarutbildning, han är också läromedelsförfattare.

Klicka här för full dokumentation

Hem