404 Har du inte räknat färdigt än?

Allm, Skolledare
Föreläsning

Anette Jahnke

Vad är matematik? Vad innebär det att kunna matematik? Var och hur används matematik och varför skall man egentligen lära sig det? Dessa frågor möter man ständigt som lärare på förskola, skola och högskola. Vi går på jakt efter svar i kursplanerna, våra barns matematikaktiviteter och i matematikens utveckling och tillämpningar.

Anette Jahnke arbetar som lektor i matematik vid Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg samt vid Nationellt Centrum för matematikutbildning (NCM). Hon var ledamot i Matematikdelegationen och har även arbetat som expert i matematik för Skolverket i samband med GY2007.

Klicka här för full dokumentation

Hem