812 Mattebron.se – en mötesplats för gymnasielärare och högskolelärare i matematik

Gy
Föreläsning

Anette Jahnke

Hur ska jag som gymnasielärare förbereda elever inför högskolestudier i matematik? Hur ska jag som högskolelärare ta emot nya studenter? Dessa är frågor som under lång tid varit aktuella. Föreläsningen presenterar de nationella satsningar som görs för att överbrygga kunskapsgapet mellan gymnasieskolans och högskolans matematikutbildningar.

Anette Jahnke arbetar som lektor i matematik vid Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg samt vid Nationellt Centrum för matematikutbildning (NCM). Vid NC är hon projektledare för de satsningar som görs kring övergången mellan gymnasieskolan och högskolan.

Klicka här för full dokumentation

Hem