130 Är du ute och cyklar – bra i så fall!
...om undervisning av algebra i skolan

(finns även som 323)

Gs/Gy
Workshop

Stefan Löfwall

Algebra i skolan är ett område med alltför lite förståelse och det upplevs mycket abstrakt. Hur man skriver om och manipulerar uttryck dominerar i läroböckernas uppgifter - ändå har elever stora brister just i algebraiska förenklingar. Hur kan man arbeta annorlunda med algebran? Om du är ute och cyklar på matematiklektionerna kan det vara bra - om du använder den algebraiska cykeln förstås! Utifrån den ska vi ta upp hur man lär sig algebrans olika delar och illustrera detta med rika exempel som kan användas i skolan. Inslag av workshop förekommer.

Stefan Löfwall är universitetsadjunkt vid Karlstads universitet och undervisar i matematik och matematikdidaktik. Han arbetar också med kompetensutveckling av yrkesverksamma lärare och har tidigare arbetat som lärare på gymnasie- och grundskola.

Klicka här för full dokumentation
 

Hem