614 Kommunicera matematik i olika situationer

Gr, Skolledare
Föreläsning

Birgitta Kuijl

Människan har fått den unika gåvan att kunna tänka och reflektera. Det är i samspel människor emellan som begreppsutveckling äger rum och eleverna måste därför träna sig i att kommunicera, men även lyssna på andra.

Uppmuntra eleverna att hjälpa och lyssna på varandra - att samarbeta!
Låt klassrummet vara en plats där samarbete är något som förväntas av dem.
Muntlig matematik i alla ämnen en stund varje dag!

Birgitta Kuijl, lågstadielärare, speciallärare, fortbildare och läromedelsförfattare.

Klicka här för full dokumentation

Hem