1004 Den fantastiska matematikhistorien

Allm
Föreläsning

Ingemar Karlsson

De nya målen i matematik för grundskolan talar om att eleverna ska få insikt i ämnets historiska utveckling, betydelse och roll i vårt samhälle. Med denna utgångspunkt gör vi en resa i det matematikhistoriska landskapet med syftet att utveckla elevernas intresse för matematik, att göra matematiken rolig och intressant samt göra det lättare för eleverna att förstå dagens matematik.

Vi tittar på olika ämnesområden, exempelvis tal och talutveckling från Pythagoras till Wiles. Vi besöker olika kulturer och träffar berömda personer och lyfter fram den spännande och roliga matematiken.

Framför allt ges exempel på hur vi följer upp de olika momenten med lämpliga elevövningar och befäster kunnandet om hur olika begrepp och metoder inom matematiken har utvecklats och använts. Tips om webbadresser och litteratur ges för det fortsatta arbetet på hemmaplan.

Ingemar Karlsson, matematiklärare och föreläsare med specialintresse för matematikdidaktik, särskilt att utveckla metodik för att tillämpa muntlig matematik, matematikhistoria samt åtgärder för olika typer av matematiksvårigheter.

Klicka här för full dokumentation

Hem