207 Aktuella nationella matematiksatsningar

Allm, Skolledare
Föreläsning

Peter Holmberg

Peter Holmberg från Myndigheten för skolutveckling berättar om myndighetens pågående matematiksatsningar.

Till detta pass finns ingen dokumentation utöver abstract.

Hem